Select Page

Op donderdag 17 september is de herbestemming van de Biesboschhal besproken tijdens de commissievergadering van de gemeente Dordrecht. Die bespreking richtte zich onder andere op de vraag of de hal op de depositolijst moet worden gezet en welke initiatieven er voor de loods er tot nog toe bekend zijn. Tijdens deze bijeenkomst heeft Ron Stieding namens Sportwerf de Biesbosch een mooie presentatie gegeven van de plannen van de Biesboschhal een nieuw concept sporthal te maken. Verder besluitvorming zal volgen in Q2. Dat geeft ons alle tijd om onze plannen verder uit te werken zodat we klaar voor de start zijn om ons plan te realiseren in 2021.